(Chinhphu.vn) – Chồng của bà Phan Thị Thu Trang (tỉnh Quảng Ninh) đi làm từ năm 2004, đến năm 2013 thì xin nghỉ việc và không đóng tiếp BHXH. Tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc là 8 năm 11 tháng. Chồng bà đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp và sổ BHXH đã chuyển về cơ quan BHXH thành phố.

Nay, chồng bà Trang bị tai nạn, chết. Bà đã rút sổ BHXH của chồng về. Bà Trang muốn biết, trong trường hợp này thì gia đình bà có được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bà Trang như sau:

Theo nội dung trình bày, chồng bà có thời gian tham gia BHXH bắt buộc từ năm 2004 đến năm 2013 là 8 năm 11 tháng. Nay chồng bà đã chết, nếu thời gian đóng BHXH nêu trên chưa được giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần thì thân nhân được xem xét giải quyết trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Điều 63 và Điều 66 Luật BHXH. Đề nghị bà Trang liên hệ với cơ quan BHXH nơi bà cư trú để được xem xét, hướng dẫn cụ thể.

Chinhphu.vn