(Chinhphu.vn) – Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Năm 2009, người bác của ông Nguyễn Hoàng Anh (TP. Hà Nội) mua lại một căn hộ. Trước khi các bên giao kết hợp đồng, bác của ông Hoàng Anh giữ hộ sổ đỏ căn hộ nói trên. Do bất cẩn, bác của ông Anh làm mất sổ đỏ, nên các văn phòng công chứng không đồng ý công chứng hợp đồng mua bán.

Bác của ông Anh và người bán đã ký hợp đồng mua bán viết tay và giao kết miệng khi nào tìm được sổ đỏ hoặc xin cấp lại được thì 2 bên sẽ thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mua bán mới tại văn phòng công chứng cho đúng với quy định của pháp luật.

Sau đó, bác của ông Anh tìm lại được sổ đỏ nhưng vì lý do địa lý, các bên đã không ký được hợp đồng công chứng.

Nay, bác của ông Anh muốn chuyển căn nhà cho các con nhưng hiện chỉ còn sổ đỏ, giấy mua bán viết tay cũng làm thất lạc. Ông Anh hỏi, trường hợp của bác ông có thể xin cấp Giấy chứng nhận được không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/2014 mà bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Để có cơ sở xem xét và xử lý cụ thể, đối với trường hợp ông đề cập, đề nghị ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hà Nội để được giải quyết theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Sổ đỏ , chuyển nhượng quyền sử dụng đất , giấy mua bán viết tay , Luật Đất đai