(Chinhphu.vn) – Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là bị ốm đau, tai nạn không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, người lao động chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi đang làm việc và tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Anh trai ông Hồ Văn Thùy (tỉnh Bình Định) làm việc tại Công ty Mersk Sài Gòn, có hợp đồng không xác định thời hạn, đã đóng BHXH được 12 năm. Tháng 11/2015, anh ông Thùy bị tai biến liệt 1/2 người đang tiếp tục điều trị, bệnh thuộc danh mục bệnh dài ngày, hiện đang hưởng lương ốm của BHXH. Tháng 11/2016 anh ông Thùy bị Công ty cắt Hợp đồng lao động. Ông Thùy hỏi, anh ông có được hưởng chế độ ốm nữa không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 6 tháng liên tục, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Điều 25 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau là bị ốm đau, tai nạn không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Theo đó, người lao động chỉ được hưởng chế độ ốm đau khi đang làm việc và tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu đến tháng 11/2016 anh trai ông chấm dứt hợp đồng lao động thì kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động, anh trai ông không được tiếp tục hưởng chế độ ốm đau.

Chinhphu.vn