(Chinhphu.vn) - Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư xây dựng Sao Việt (Hà Nội) đã đăng tải thông tin năng lực hoạt động trên website của Bộ Xây dựng. Công ty thành lập 1 chi nhánh tại TPHCM. Công ty hỏi, chi nhánh này có phải đăng tải thông tin năng lực hoạt động không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp “có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền”.

Do đó, trường hợp chi nhánh của tổ chức trực tiếp thực hiện công việc thì phải đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm đăng tải thông tin năng lực của tổ chức, chi nhánh của tổ chức đáp ứng điều kiện năng lực và được cấp chứng chỉ năng lực.

Chinhphu.vn

Từ khóa: năng lực xây dựng , tư vấn xây dựng