(Chinhphu.vn) – Ông Giang Nam Hồng (TPHCM) hỏi, chi phí tư vấn lập hồ sơ yêu cầu là 0,1% nhân với giá gói thầu, vậy chi phí này dưới 1 triệu đồng thì lấy theo giá tính toán dưới 1 triệu đồng hay là lấy mốc thấp nhất 1 triệu đồng?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện, chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Theo đó, trường hợp chi phí lập hồ sơ yêu cầu tính theo định mức 0,1% thấp hơn 1.000.000 đồng thì áp dụng mức tối thiểu 1.000.000 đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hồ sơ yêu cầu , đấu thầu , chi phí