(Chinhphu.vn) – Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (DNPC) đang triển khai một số hợp đồng xây lắp theo hình thức hợp đồng trọn gói, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, một số vấn đề phát sinh chưa được quy định rõ ràng, cụ thể trong các văn bản pháp luật có liên quan.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị hướng dẫn xử lý một số vướng mắc sau:

1. Một số hạng mục công việc có thể hiện trong thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu nhưng không có trong bảng giá hợp đồng, không có trong tiên lượng mời thầu cũng như Tổng dự toán công trình được duyệt. Vậy với những hạng mục công việc này có thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu thi công đã ký hợp đồng trọn gói không? Việc bổ sung chi phí phát sinh cho các hạng mục công việc này cần thực hiện như thế nào để đảm bảo đầy đủ các thủ tục?

2. Một số hạng mục công việc có trong bảng giá hợp đồng nhưng khối lượng tính thiếu so với thiết kế bản vẽ thi công kèm theo hồ sơ mời thầu. Vậy phần khối lượng chênh lệch có thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu thi công đã ký hợp đồng trọn gói không? Chi phí phát sinh cho phần khối lượng chênh lệch này cần xử lý như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Đối với trường hợp nêu trong nội dung hỏi của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, việc thanh toán khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Ngoài ra, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để đảm bảo phù hợp với thiết kế.

Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc (Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu).

Chinhphu.vn

Từ khóa: hợp đồng trọn gói , khối lượng công việc , chủ đầu tư