(Chinhphu.vn) - Bà Dương Thu Hiền ở thành phố Bắc Ninh hỏi người được bảo hiểm tiền gửi bị thất lạc thẻ tiết kiệm (hoặc chứng chỉ tiền gửi) phải làm như thế nào để được nhận tiền bảo hiểm?

Về vấn đề này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã chuyển tới Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) giải đáp và cho biết: Theo Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm: “Tổ chức tín dụng (TCTD) hướng dẫn việc xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm và các trường hợp rủi ro khác đối với tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan, mô hình quản lý, đặc điểm, điều  kiện kinh doanh của TCTD và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền”.

Theo quy định tại Mục 2, Khoản 1, Điều 21 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN, TCTD phải niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch của TCTD và đăng tải lên trang thông tin điện tử (nếu có) của TCTD nội dung về xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

Như vậy, trường hợp người được BHTG bị thất lạc thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, người được BHTG cần thông báo cho TCTD và TCTD sẽ hướng dẫn xử lý theo quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bào hiểm tiền gửi , thất lạc , thẻ tiết kiệm