(Chinhphu.vn) - Bà Hồ Phương Linh có hộ khẩu thường trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, đến công tác tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Từ 31/1/2019 trở về trước, trụ sở cơ quan của bà Linh không thuộc vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/2/2019, trụ sở cơ quan bà chuyển đến vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn

Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, bà Linh được hưởng chế độ phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở nhưng phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu 3 năm công tác đối với nữ và 5 năm công tác đối với nam tại vùng đặc biệt khó khăn.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/10/2019, có hiệu lực ngày 1/12/2019 thì: “Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Bà Linh hỏi, đến ngày 1/12/2019 khi Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thì bà có được hưởng ngay trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ sở hay không?

Về vấn đề này, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu.

Trường hợp bà Hồ Phương Linh đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2019, thuộc diện áp dụng quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019. Theo đó, những trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn kể từ ngày 1/12/2019 được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp lần đầu , đặc biệt khó khăn , 76/2019/NĐ-CP