(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, quy định về thời gian đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp đã bị nhiều người lao động, đặc biệt là lao động trẻ lợi dụng 'nhảy' việc theo cách chỉ đi làm 12 tháng, sau đó xin thôi việc để hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp rồi tìm việc ở doanh nghiệp khác.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho rằng, quy định về thời gian đóng, hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn bất cập. Cụ thể, nếu người lao động có đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng BHTN sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng thêm 12 tháng được hưởng thêm 1 tháng, tối đa không quá 12 tháng.

Quy định này đã bị nhiều người lao động, đặc biệt là lao động trẻ lợi dụng 'nhảy' việc theo cách chỉ đi làm 12 tháng, sau đó xin thôi việc để hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp rồi tìm việc ở doanh nghiệp khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây vỡ quỹ BHXH và tăng tỷ lệ biến động lao động, tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo của doanh nghiệp.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam đề nghị Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi theo hướng người lao động có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 24 tháng thì được hưởng 2 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó mỗi năm đóng được hưởng thêm 1 tháng và tối đa không hưởng quá 12 tháng để tránh việc người lao động lợi dụng 'nhảy' việc gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trong quá trình xây dựng chính sách BHTN tại Luật Việc làm, Ban soạn thảo đã nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia thực hiện thành công chính sách BHTN/bảo hiểm việc làm (Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…). Với mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN, thời gian hưởng tối thiểu là 3 tháng (180%) là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế và các mức trợ cấp mà người lao động nhận được khi mất việc làm theo quy định hiện hành.

Cụ thể, đa số các quốc gia đều áp dụng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 90 ngày (3 tháng). Theo quy định tại Điều 15 Công ước số 168 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp thì mức trợ cấp thất nghiệp không ít hơn 45% của thu nhập trước đó hoặc không ít hơn 45% của tiền lương tối thiểu theo quy định hoặc tiền lương của người lao động bình thường nhưng không ít hơn mức có thể bảo đảm mức đóng cơ bản tối thiểu. Điều 24 Công ước số 2012 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội thì thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp tối thiểu là 12 tuần (3 tháng) trong thời kỳ 12 tháng.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp theo quy định, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương (50% mức tiền lương).

Tại Điều 49 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm trong các trường hợp theo quy định, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương (100% mức tiền lương) nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương (tối thiểu 200% mức tiền lương).

Kiến nghị của Hiệp hội Dệt May liên quan đến BHTN sẽ được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ghi nhận để nghiên cứu và đưa ra xin ý kiến trong quá trình hoàn thiện các quy định của Luật Việc làm.

Chinhphu.vn

Từ khóa: trợ cấp thất nghiệp , tiền lương , người lao động