(Chinhphu.vn) – Trường hợp tổ chức đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để phát hành chứng chỉ cho tổ chức theo quy định.

Công ty của bà Nguyễn Thị Kim Anh (Trà Vinh) đã hoàn tất thủ tục đăng ký xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng, đã được Hội đồng xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có văn bản thông báo đạt yêu cầu, đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực khảo sát địa hình, địa chất: Hạng III; tư vấn thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ): Hạng III.

Tuy nhiên, thời gian từ lúc nhận được thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ đến ngày cấp chứng chỉ chính thức mất rất nhiều thời gian (bà Kim Anh đã liên hệ với Sở Xây dựng và được cho biết, phải đăng ký thủ tục ở Bộ Xây dựng để xin cấp phôi chứng chỉ mới có chứng chỉ chính thức).

Bà Kim Anh hỏi, từ khi có thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ đến ngày cấp chứng chỉ chính thức công ty bà có được tham gia hoạt động xây dựng trong lĩnh vực đã được thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tổ chức đã được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì Sở Xây dựng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để phát hành chứng chỉ cho tổ chức theo quy định.

Đối với việc cấp mã số chứng chỉ năng lực, sau khi nhận được đề nghị của Sở Xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thực hiện việc cấp mã số chứng chỉ trong thời gian theo quy định để thống nhất quản lý. Do đó, đề nghị bà Kim Anh cung cấp các thông tin cụ thể để Cục Quản lý hoạt động xây dựng kiểm tra, làm rõ việc cấp mã số chứng chỉ của công ty.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , chứng chỉ , hoạt động xây dựng