(Chinhphu.vn) – Ông Trần Văn Thuyết có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 3/1975 đến tháng 10/1981, chưa nhận trợ cấp một lần; từ tháng 4/2008 làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, có tham gia đóng BHXH bắt buộc từ đó đến nay.

Ông Thuyết cho rằng, ông thuộc đối tượng áp dụng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg.
 
Ông Thuyết đã hoàn thiện hồ sơ gửi BHXH tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên, BHXH tỉnh Lâm Đồng trả lời ông thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường và hiện chưa có quy định được cộng nối thời gian tham gia quân đội.

Ông Thuyết hỏi, trường hợp của ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác ở xã để tính BHXH, hưởng lương hưu không? Nếu được thì ông liên hệ với cơ quan nào để được giải quyết?

BHXH Việt Nam trả lời ông Thuyết như sau:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 1 Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 4/8/2014 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân thì:
 
"Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác (gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 được tính hưởng BHXH sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia đóng BHXH bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH".

Trường hợp của ông Thuyết nếu có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 3/1975 đến tháng 10/1981, sau đó công tác ở xã từ tháng 4/2008 đến nay có tham gia đóng BHXH bắt buộc, không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại các Quyết định nêu trên, đề nghị ông tập hợp hồ sơ và liên hệ với BHXH tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn và xem xét theo quy định.

Chinhphu.vn