(Chinhphu.vn) – Ông Phan Đức Dũng (Quảng Nam) là kỹ sư xây dựng cầu đường và có 12 năm kinh nghiệm, được cấp chứng chỉ hành nghề năm 2012 và hết hạn năm 2017.

Trong năm 2017, do tình hình công việc và công ty không yêu cầu cập nhật chứng chỉ có hiệu lực, bản thân bận công việc nên ông Dũng không thực hiện sát hạch để được cấp lại chứng chỉ.

Tháng 7/2020, ông lên cơ quan thuộc Sở Xây dựng xin tư vấn về việc cấp lại chứng chỉ thì được yêu cầu phải kê khai quá trình đã từng làm giám sát trưởng/chỉ huy trưởng theo cấp công trình mới được cấp lại hạng II và phải có quyết định phê duyệt dự án đã tham gia để chứng minh cho việc kê khai.

Ông Dũng đã tham khảo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP thì trường hợp hồ sơ đề nghị cấp lại chỉ gồm 2 giấy tờ sau: Đơn theo Phụ lục 1 (không yêu cầu kê khai quá trình hoạt động đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn sử dụng) + 2 ảnh màu 4x6; Bản sao có chứng thực hoặc bản chụp từ bản chính chứng chỉ và xuất trình chứng chỉ gốc.

Ông Dũng hỏi, ông muốn sát hạch và cấp lại chứng chỉ hạng II thì chỉ cần hồ sơ theo Khoản 14 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP có đúng không? Nếu không thì ông phải làm gì để được cấp lại chứng chỉ hành nghề?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Ông Phan Đức Dũng đã được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2012 theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003. Đến nay các chứng chỉ trên đã hết hạn sử dụng. Như vậy, ông thuộc trường hợp cấp mới theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện theo quy định tại Mục 1 Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ , hoạt động xây dựng , giám sát