(Chinhphu.vn) – Việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể bao gồm xác định năng lực ngoại ngữ trong tuyển dụng do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

Bà Nguyễn Thị Nụ (Hà Nội) có chứng chỉ tiếng Anh của Học viện Quản lý giáo dục và được cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương B2 theo khung Châu Âu. Bà Nụ hỏi, chứng chỉ của bà có được chấp nhận khi tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức giáo dục hay không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Bà Nguyễn Thị Nụ được cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương B2 theo Khung tham chiếu Châu Âu. Khi tham gia thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức giáo dục, công dân cần có năng lực ngoại ngữ nhất định theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tùy vào ngạch.

Ngày 27/10/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX gửi Bộ Nội vụ, trong đó đề xuất trình độ B2 tương đương bậc 4 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trên cơ sở các văn bản hiện hành, việc chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ tùy theo mục đích, yêu cầu của từng công việc cụ thể bao gồm xác định năng lực ngoại ngữ trong tuyển dụng do cơ quan, đơn vị sử dụng chứng chỉ quyết định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: viên chức , ngoại ngữ , thi tuyển