(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Mỹ Hòa là kế toán trưởng và là cổ đông của Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến. Hiện bà Hòa muốn chuyển nhượng cổ phần cho một cá nhân khác nhưng Công ty chưa niêm yết và đăng ký giao dịch. Vậy, khi chuyển nhượng, bà Hòa phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp hay từ chứng khoán?

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề bà Hòa thắc mắc như sau:

Căn cứ khoản 4a, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân và căn cứ khoản 5, Điều 16, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì:
 
Trường hợp của bà Hòa theo trình bày, chuyển nhượng chứng khoán của Công ty CP Dịch vụ di động trực tuyến (không phải công ty đại chúng) thì thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của bà kể từ ngày 1/7/2013 được xem là thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Nếu Công ty không uỷ quyền cho Công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế thay thì cá nhân bà Hòa khi chuyển nhượng chứng khoán trực tiếp kê khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh và tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán.

Cuối năm nếu bà Hòa có yêu cầu quyết toán thuế (thuộc trường hợp được áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế) thì làm thủ tục kê khai trực tiếp với cơ quan thuế và được trừ số thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

Chinhphu.vn