(Chinhphu.vn) – Trường hợp hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số bán bộ cồng chiêng cũ (bán tài sản) thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Do đó không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.


Thực hiện Đề án bảo tồn di sản cồng chiêng Tây nguyên, cơ quan ông Nguyễn Văn Tưởng (Kon Tum) có mua lại bộ cồng chiêng cũ từ hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Tưởng hỏi, thủ tục thanh quyết toán được thực hiện như thế nào? Do mua lại từ người dân nên không có hóa đơn, không biết nguyên giá và giá trị còn lại của bộ cồng chiêng (hộ dân đề nghị giá khoảng 45 triệu đồng). Vậy, cơ quan ông phải làm thế nào và có thể liên hệ đến đâu để thẩm định giá bộ cồng chiêng nêu trên?

Về vấn đề này, Chi cục Thuế huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum có ý kiến như sau:

Về thủ tục thanh quyết toán tiền mua lại bộ cồng chiêng cũ từ hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế. Đề nghị ông Nguyễn Văn Tưởng liên hệ trực tiếp với Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đắk Hà hoặc Kho bạc Nhà nước huyện Đắk Hà để được hướng dẫn.

Về nội dung mua lại từ người dân nên không có hóa đơn, không biết nguyên giá bộ cồng chiêng (hộ dân đề nghị giá khoảng 45 triệu đồng).

Tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định

“Điều 5. Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

… 3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản…”.

Tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Điều 13. Cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số bán bộ cồng chiêng cũ (bán tài sản) thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Do đó không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

Trường hợp muốn biết nguyên giá hoặc giá trị còn lại của bộ cồng chiêng ông có thể liên hệ với các Trung tâm thẩm định giá để được hỗ trợ.

Chi cục Thuế huyện Đắk Hà trả lời để ông Nguyễn Văn Tưởng biết và thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế huyện Đắk Hà (Đội nghiệp vụ quản lý thuế 0603822058) để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hóa đơn , thuế GTGT , cung ứng dịch vụ , bán hàng hóa