(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Mạnh Quân (Quảng Ninh) tham khảo Điểm e, Khoản 1, Điều 57 Nghị định 42/2017/NĐ-CP thấy quy định, tổ chức khi tham gia thi công xây dựng công trình đều phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Theo Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD: "Một tổ chức có thể đề nghị cấp chứng chỉ năng lực cho một hoặc nhiều lĩnh vực tương ứng với các hạng khác nhau theo quy định của Thông tư này. Tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó".

Ông Quân hỏi, căn cứ quy định nêu trên, công ty của ông là doanh nghiệp nhỏ chưa đủ năng lực để được cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thì có được tham gia đấu thầu công trình dân dụng cấp IV hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 111 Luật Xây dựng, “Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình và công việc xây dựng”. Việc tham gia đấu thầu là quyền của doanh nghiệp.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Năng lực xây dựng , nhà thầu , thi công , dự thầu , công trình cấp IV