(Chinhphu.vn) - Công ty của bà Thanh Thảo (TPHCM) đang đóng BHXH cho một số nhân viên ở mức 26.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, do kinh doanh không khả quan nên công ty muốn giảm tiền đóng BHXH cho các nhân viên này.

Cơ sở của việc đóng BHXH; BHYT; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hợp đồng lao động

Bà Thảo hỏi, công ty làm như vậy có được không? Thủ tục để điều chỉnh giảm lương đóng BHXH cho nhân viên như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH TPHCM trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đối với người lao động hưởng tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH từ ngày 1/1/2018, gồm:

- Mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

- Phụ cấp lương: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Cơ sở của việc đóng BHXH; BHYT; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là hợp đồng lao động (quyết định tuyển dụng), bảng lương. Đề nghị đơn vị đối chiếu quy định trên để trích đóng BHXH; BHYT; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(Theo bhxhtphcm.gov.vn)

Từ khóa: Đóng BHXH , tiền lương , hợp đồng lao động