(Chinhphu.vn) - Ông Đinh Minh Ngọc (TP. Hà Nội) hỏi: Trong quá trình thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư, nhà thầu có được thương thảo điều chỉnh mức tạm ứng cao hơn mức đã ghi trong hồ sơ mời thầu không? Nếu được thì có cần kèm thêm điều kiện gì không?

Vấn đề ông Ngọc hỏi, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì mức tạm ứng hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc dự thảo hợp đồng là cơ sở để nhà thầu tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

Mức tạm ứng hợp đồng ảnh hưởng đến việc tính toán giá dự thầu của nhà thầu, do đó, ở giai đoạn thương thảo hợp đồng, nếu các bên điều chỉnh mức tạm ứng cao hơn mức tạm ứng quy định trong hồ sơ mời thầu thì giá hợp đồng cũng phải điều chỉnh giảm so với giá dự thầu cho phù hợp.

Chinhphu.vn