(Chinhphu.vn) - Đơn vị ông Nguyễn Hạnh (Hà Nội) tham gia gói thầu cung cấp xe ô tô, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải có đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện bảo hành, sửa chữa, cung cấp phụ tùng và các dịch vụ sau bán hàng.

Khi chấm thầu, chủ đầu tư thấy hợp đồng liên kết bảo hành, bảo trì xe ô tô của đơn vị ông Hạnh ký với một đơn vị đã bị giải thể.

Để làm rõ hồ sơ dự thầu, đơn vị ông Hạnh muốn gửi một hợp đồng liên kết bảo hành bảo trì xe ô tô ký với đơn vị khác để thay thế bổ sung. Ông Hạnh hỏi, như vậy có sai luật không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Theo đó việc đánh giá và làm rõ hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn


 

Từ khóa: Hồ sơ dự thầu , gói thầu , bổ sung tài liệu , chứng minh năng lực , nhà thầu