(Chinhphu.vn) - Bà Tăng Thị Thu Lộc hỏi: Trường hợp người lao động xin nghỉ không lương 2-3 tháng nhưng vẫn có nguyện vọng đóng BHXH và xin nộp tiền (32,5% lương, bằng mức đóng tháng trước khi nghỉ) và nhờ công ty đóng hộ thì có được không?

Bà Lộc cũng muốn biết, nếu người lao động nghỉ ốm trên 14 ngày/tháng và có nguyện vọng đóng BHXH thì công ty có được phép thu tiền người lao động để đóng BHXH tháng đó không?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 85 và Khoản 1, Điều 86 Luật BHXH năm 2014, hằng tháng người lao động đóng BHXH trên mức lương tháng, người sử dụng lao động đóng BHXH trên quỹ tiền lương của người lao động.

Do đó, trường hợp người lao động xin nghỉ không lương thì không có căn cứ để trích nộp BHXH tháng đó.

Về việc đóng BHXH khi nghỉ ốm, căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 85 Luật BHXH năm 2014, trường hợp người lao động không làm việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

Do đó, trường hợp nghỉ ốm trên 14 ngày thì không phải đóng BHXH tháng đó, không có căn cứ để người lao động tự nguyện đóng BHXH cả phẩn trích nộp của người sử dụng lao động.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , nghỉ ốm