(Chinhphu.vn) –  Ông Nguyễn Gia Hiểu sinh ngày 26/8/1954, tham gia quân đội từ tháng 5/1974 đến tháng 11/1988 tại Mặt trận 479, Quân khu 7, sau đó phục viên về địa phương.

Từ năm 1996 đến nay ông Hiểu làm việc và đóng BHXH bắt buộc tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đô Thành, tổng thời gian là 17 năm 3 tháng. Năm 2012, ông được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Hiểu hỏi, ông có được trả lại chế độ trợ cấp một lần đã nhận để cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian tham gia BHXH được không? Nếu được thủ tục trả lại như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Hiểu như sau:

Thời gian phục vụ quân đội của ông Hiểu đã được giải quyết trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg  ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì không được cộng nối với thời gian công tác tại Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm  Đô Thành để tính hưởng BHXH.

Hiện nay, Nhà nước chưa có quy định về hoàn trả trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg để cộng nối thời gian công tác theo quy định tại Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 4/8/2014 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Chinhphu.vn