(Chinhphu.vn) – Bà Nguyễn Thị Đan Thanh (Ninh Thuận) là Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phước Dinh. Ngày 7/7/2015, bà được bổ nhiệm Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã. Từ ngày 7/7/2020, bà có quyết định hưởng phụ cấp thâm niên, nhưng trong thời gian đó bà nghỉ thai sản. Bà Thanh hỏi, bà có được truy lĩnh tiền phụ cấp thâm niên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, tại Điểm c Khoản 4 Điều 10 quy định chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm “thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn quy định của pháp luật về bảo hiểm”.

Theo đó, trong thời gian bà Nguyễn Thị Đan Thanh nghỉ thai sản không vi phạm thời hạn quy định nói trên thì vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên (nếu như bà chưa được nhận thì sẽ được nhận truy lĩnh). Vậy bà Thanh cần đến UBND xã Phước Dinh để được hướng dẫn.

Chinhphu.vn

Từ khóa: ban chỉ huy quân sự , phụ cấp thâm niên , thải sản