(Chinhphu.vn) – Ông Trịnh Văn Hùng (Hải Phòng) có thửa đất thổ cư diện tích 44m2. Ông xây hết mật độ quy mô 3 tầng, từ mái tầng 2 trở lên ông muốn đua ô văng từ 0,9m đến 1,2m, ông hỏi như vậy có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Quy định về các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp với tuyến đường được quy định tại Mục 2.6.7 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng. Trong đó, việc bố trí các chi tiết kiến trúc của công trình bao gồm việc đua ô văng phải bảo đảm phù hợp với đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế về quy hoạch kiến trúc tại khu vực.

Ông Hùng căn cứ các quy định trên và các quy định khác có liên quan để thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Thiết kế , kiến trúc , xây nhà