(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thái Tùng (Quảng Bình) hỏi: Thiết kế cơ sở của 1 dự án có thể tách nhỏ theo các đợt đầu tư để trình thẩm định thiết kế cơ sở được không hay phải trình thẩm định thiết kế cơ sở toàn bộ các hạng mục công trình của dự án một lần? Việc này quy định trong Luật Xây dựng hay Nghị định liên quan?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định: “Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng được thực hiện với toàn bộ công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc theo giai đoạn, gói thầu của dự án nhưng phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định”.

Như vậy, thiết kế cơ sở của một dự án có thể tách nhỏ theo các đợt đầu tư để trình thẩm định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thẩm định thiết kế , xây dựng , dự toán