(Chinhphu.vn) – Mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị Phương (Quảng Ninh) sinh năm 1944, là vợ liệt sĩ. Ngày 10/9/2015, theo Quyết định số 1779/QĐ-LĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, mẹ bà được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với vợ liệt sĩ tái giá. Bà Phương hỏi, mẹ bà có được truy lĩnh tiền tuất khi bà tròn 55 tuổi không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bà Phương như sau:

Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác như sau: “Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cá nhân cư trú trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp”.

Theo đó, vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác (tái giá) được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày Giám đốc Sở ra quyết định trợ cấp.

Đề nghị bà liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi cư trú để được xem xét, trả lời cụ thể theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn