(Chinhphu.vn) – Bà Trần Ngọc Hà (Hà Nội) có thời gian làm việc, đóng BHXH tại công ty A. Tuy nhiên, khi nghỉ việc, bà không chốt được sổ bảo hiểm do công ty nợ tiền BHXH. Hiện bà vẫn tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới.

Bà Hà được biết có thông tin, nếu bà không chốt sổ tại công ty A thì các công ty bà làm việc sau này cũng không thể chốt được sổ bảo hiểm. Theo trả lời của cơ quan BHXH quận, hiện chưa có hướng dẫn xử lý về vấn đề này, trừ khi công ty A thông báo phá sản thì bà Hà mới được tự chốt sổ. Bà Hà hỏi, trường hợp của bà giải quyết như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì “người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động”.

Trường hợp của bà Hà có thời gian làm việc tại công ty A, tuy nhiên do công ty còn nợ tiền đóng BHXH nên cơ quan BHXH chưa thực hiện chốt quá trình đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH cho bà Hà. Vì vậy, đề nghị bà Hà liên hệ và yêu cầu công ty A đóng đủ BHXH, BHTN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng cho bà Hà theo quy định để được chốt sổ và ghi quá trình tham gia BHXH, BHTN tại đơn vị mới.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , sổ BHXH