(Chinhphu.vn) - Bà Phương Anh (Điện Biên) là giáo viên trường THPT, được nâng bậc lương thường xuyên lần 1 vào tháng 9/2015. Trong thời gian công tác bà đã có thành tích xuất sắc, dự kiến đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn 1 năm vào tháng 9/2017, tuy nhiên, bà sẽ nghỉ thai sản từ tháng 8/2017.

Bà Phương Anh hỏi, nếu bà được nâng lương trước thời hạn từ tháng 9/2017 (trùng với thời gian bà nghỉ thai sản) thì việc xét nâng bậc lương được tính như thế nào?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Thời gian nâng lương trước hạn tương ứng với cấp độ thành tích

Hiện nay, có một số Sở Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn theo cấp độ khen thưởng đối với công chức, viên chức và hợp đồng lao động thuộc ngành giáo dục và đào tạo như sau:

- Trước thời hạn 12 tháng: Huân chương Lao động; Bằng khen của Thủ tướng; Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc.

- Trước thời hạn 9 tháng: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Bộ; Giáo viên giỏi cấp Quốc gia.

- Trước thời hạn 6 tháng: Bằng khen của UBND tỉnh; Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

- Trước thời hạn 3 tháng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Giáo viên giỏi cấp cơ sở.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của từng huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Theo bà Phương Anh phản ánh, bà có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, nhưng không nêu rõ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản hay chưa, thời điểm được khen thưởng, cấp độ thành tích được công nhận như thế nào.

Tháng 9/2015, bà Phương Anh được nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 1/9 lên bậc 2/9. Đến tháng 9/2018, bà sẽ có thời gian đủ 36 tháng giữ bậc 2/9 để xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3/9. Bà Phương Anh cho biết dự kiến nghỉ thai sản trong khoảng thời gian 6 tháng từ tháng 8/2017 đến hết tháng 1/2018, đối chiếu quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH vẫn được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Theo đó, nếu bà được đưa vào diện xét nâng bậc trước thời hạn năm 2017, thì tính đến ngày 31/12/2017, bà còn thiếu 8 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3/9, thỏa mãn điều kiện về thời gian là "còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên".

Ngoài điều kiện về thời gian nêu trên, để được xét nâng bậc lương trước thời hạn, bà Phương Anh còn phải có đủ các điều kiện khác như: Thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phải được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản; Được cấp có thẩm quyền đánh giá trong thời gian giữ bậc 2/9 hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức; Phải được tập thể bình chọn vào danh sách được xét nâng lương trước thời hạn (không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương); Xác định thời gian được nâng lương trước hạn tương ứng với cấp độ thành tích được khen thưởng theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị…

Trường hợp bà Phương Anh, nếu thời gian được nâng lương trước thời hạn trùng với thời gian bà nghỉ thai sản thì việc nâng lương trước thời hạn đó không có nhiều ý nghĩa vật chất, do thời gian bà Phương Anh nghỉ sinh con hưởng chế độ thai sản do BHXH chi trả, bà không làm việc nên cơ quan đơn vị không phải trả lương.

Căn cứ Điểm đ, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Do vậy, thành tích của bà Phương Anh trong các năm 2016, 2017 có thể được xét nâng bậc lương trước thời hạn vào các năm sau.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Nâng lương , thai sản , viên chức , bậc lương