(Chinhphu.vn) – Con của bà Lê Thị Hạnh là người dân tộc Kinh, có hộ khẩu tại buôn Hma, xã Eabông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, thuộc vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và đang theo học tại trường Đại học Công nghệ thông tin. Bà Hạnh hỏi, con của bà có được hưởng chế độ miễn giảm học phí không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021 thì:

Khoản 11 Điều 7 quy định, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng miễn học phí.

Điểm c Khoản 1 Điều 8 quy định, trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được giảm 70% học phí.

Đối chiếu quy định trên thì trường hợp này không thuộc diện được miễn, giảm học phí vì là dân tộc Kinh.

Chinhphu.vn

Từ khóa: miễn học phí , dân tộc thiểu số , đặc biệt khó khăn