(Chinhphu.vn) - Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Đơn vị của ông Trịnh Thanh Quân (Lai Châu) đang thi công công trình giao thông. Theo thiết kế ban đầu thì từ Km1+500 đến Km1+950, địa chất được đánh giá là 20% đất CIII, 50% đất CIV và 30% đá CIV.

Tuy nhiên, khi tiến hành thi công thì tỷ lệ đất, đá có sự thay đổi là 10% đất CIII, 30% đất CIV và 60% đá CIV. Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu đã cùng kiểm tra xác nhận và sau đó có bản vẽ thiết kế thay đổi địa chất.

Ông Quân hỏi, hợp đồng thi công xây dựng là hợp đồng trọn gói, vậy tỷ lệ khối lượng đá CIV tăng lên có được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, “Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá gói thầu, giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như rủi ro về khối lượng, trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng và mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình”.

Nhà thầu căn cứ hợp đồng đã ký giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng để làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Hợp đồng trọn gói , thi công , điều chỉnh giá , thiết kế , trượt giá