(Chinhphu.vn) - Bà Trần Thị Len (Hà Nội) hỏi, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trả lời như sau:

Theo hướng dẫn của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), hạn mức trả tiền bảo hiểm nên có giới hạn, đáng tin cậy và bảo hiểm cho phần lớn người gửi tiền nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi không được bảo hiểm để góp phần duy trì kỷ luật thị trường và hạn chế rủi ro đạo đức.

Cụ thể, hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Việt Nam được xác định dựa trên những yếu tố sau:

- Hạn mức trả tiền bảo hiểm là có giới hạn và bảo hiểm cho số đông người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền nhỏ lẻ, nhưng phải đảm bảo có một tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường.

- Phù hợp tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam.

Theo Quyết định 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm, từ ngày 5/8/2017, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật BHTG (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia BHTG tối đa là 75.000.000đ.

Như vậy, khi một khách hàng gửi nhiều khoản tiền khác nhau tại cùng một tổ chức tham gia BHTG thì các khoản tiền gửi này không được bảo hiểm độc lập. Hạn mức trả tiền bảo hiểm tối đa là 75.000.000đ (bao gồm cả gốc và lãi) áp dụng cho tất cả các khoản tiền gửi của một người tại một tổ chức tham gia BHTG.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: bảo hiểm , tiền gửi , hạn mức ,