(Chinhphu.vn) – Khi không thực hiện được dịch vụ cận lâm sàng vì lý do khách quan, cơ sở khám, chữa bệnh không phải viết Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT chuyển người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác để khám, chữa bệnh mà chỉ chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác có đủ năng lực để khám, chữa bệnh
Vợ của ông Nguyễn Diệp Phước Hậu (TP.HCM) có đóng BHXH, làm xét nghiệm định lượng virus tại Bệnh viện quận 6, TPHCM nhưng Bệnh viện không có đủ dụng cụ để làm định lượng nên chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhiệt đới. Sau đó Bệnh viện Nhiệt đới trả lời không tiếp nhận giấy chuyển tuyến của bệnh viên quận.

Ông Hậu đề nghị được giải đáp về trường hợp của vợ ông.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác có đủ năng lực để khám, chữa bệnh theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh.

Trường hợp Bệnh viện Nhiệt đới không tiếp nhận khám, chữa bệnh BHYT đối với vợ của ông khi đã có Giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT của cơ sở khám, chữa bệnh khác chuyển đến theo đúng quy định về chuyển tuyến là không đúng quy định.

Ngày 10/6/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám, chữa bệnh BHYT (có hiệu lực kể từ ngày 1/8/2019).

Theo đó, khi không thực hiện được dịch vụ cận lâm sàng vì lý do khách quan, cơ sở khám, chữa bệnh không phải viết Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT chuyển người bệnh đến cơ sở khám, chữa bệnh khác để khám, chữa bệnh mà chỉ chuyển người bệnh hoặc mẫu bệnh phẩm đến cơ sở khám, chữa bệnh đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc thực hiện dịch vụ cận lâm sàng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , xét nghiệm , cận lâm sàng , Thông tư số 14/2014/TT-BYT