(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH VNIS Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai dịch vụ đóng phí, gia hạn tem phí bảo trì đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và gửi/nhận tem phí bảo trì mới qua dịch vụ bưu chính để thuận tiện và giảm thiểu thủ tục hành chính và tiết kiệm thời gian đi lại vào các trung tâm đăng kiểm.

Về vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; phí sử dụng đường bộ phải nộp theo kỳ kiểm định, hoặc theo năm (đối với các xe có kỳ kiểm định lớn hơn một năm).

Trên thực tế, đa số chủ phương tiện lựa chọn đóng phí theo kỳ kiểm định, khi hết hạn kiểm định chủ phương tiện sẽ đưa phương tiện đến các Trung tâm đăng kiểm để kiểm định, đồng thời thực hiện đóng phí sử dụng đường bộ cho kỳ tiếp theo.

Thời gian thực hiện đóng phí nhanh chóng, thuận tiện do chương trình tính phí sử dụng đường bộ đã được xây dựng để kết nối với chương trình quản lý kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới.

Do đó, việc đóng phí sử dụng đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia là không khả thi, vì khi kết hạn kiểm định chủ phương tiện vẫn phải đưa phương tiện đến các Trung tâm đăng kiểm để kiểm định, việc thu phí và cấp Tem phí bảo trì đường bộ, biên lai thu phí sử dụng đường bộ do các Trung tâm đăng kiểm thực hiện.

Chinhphu.vn

Từ khóa: bảo trì đường bộ , kiểm định , phương tiện