(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Diệp Xuân Kỹ (TPHCM) thi lấy giấy lái xe tại trường Đại học Nông Lâm và do tỉnh Bình Dương cấp nhưng bị sai nơi sinh. Ông Kỹ hỏi, ông muốn sửa lại thông tin trên giấy phép lái xe thì phải đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương hay có thể sửa tại Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 37 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT thì: “Trường hợp năm sinh, họ, tên, tên đệm ghi trên giấy phép lái xe có sai lệch với giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân thì cơ quan quản lý giấy phép lái xe làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới phù hợp với thông tin ghi trong giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân”.

Thủ tục đổi giấy phép lái xe được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư số số 12/2017/TT-BGTVT. Người có giấy phép lái xe lập hồ sơ, gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức kê khai trực tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.

Như vậy, đối với trường hợp giấy phép lái xe đã cấp bị sai thông tin nơi sinh, người có giấy phép lái xe có thể đến Sở Giao thông vận tải bất kỳ (Sở Giao thông vận tải Bình Dương hoặc Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh) để làm thủ tục đổi giấy phép lái xe mới theo quy định.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: giấy phép lái xe , sai thông tin , hồ sơ