(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Luật Đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngô Phú An (tỉnh Bình Phước) hỏi, trường hợp nhà thầu đính kèm thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng vào hồ sơ đề xuất và niêm phong hồ sơ lại, hồ sơ chỉ được mở vào thời điểm mở thầu (vào thời điểm đóng thầu, không có tài liệu nào chứng minh nhà thầu đó đã thực hiện nộp bảo đảm dự thầu) thì có được cho là hợp lệ để mở hoặc xét thầu, hoặc loại ngay từ đầu không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu đối với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo đó, nhà thầu có thể nộp trực tiếp bảo lãnh dự thầu cho bên mời thầu hoặc đính kèm theo hồ sơ dự thầu nhưng phải bảo đảm bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu thì được coi là đáp ứng quy định nêu trên.

Chinhphu.vn