(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Ngọc Anh (ngocanhkts@...) hỏi: Một nhà thầu tư vấn có được thực hiện cả gói thầu lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch và gói thầu lập đồ án quy hoạch đối với đồ án quy hoạch xây dựng không?

Ông Anh cũng muốn biết, dự án đầu tư xây dựng gồm các phần việc, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công thì một nhà thầu tư vấn có được phép thực hiện tất cả nội dung trên không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Luật Đấu thầu quy định, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó.

Trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu lập nhiệm vụ, dự toán quy hoạch nghĩa là đã thực hiện việc tư vấn xác định phạm vi công việc, giá trị của gói thầu lập đồ án quy hoạch, là một phần quan trọng của hồ sơ mời thầu.

Do vậy, việc nhà thầu tiếp tục tham gia gói thầu lập đồ án quy hoạch mà trước đó mình đã lập nhiệm vụ, lập dự toán sẽ dẫn đến không bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng với nhà thầu khác.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Nhà thầu , dự toán , gói thầu