(Chinhphu.vn) – Từ tháng 2/1985 đến tháng 10/1985, ông Nguyễn Viết Đài học tại Trường Hạ sĩ quan Thanh Hoá. Khi ra trường, ông làm nhiệm vụ tại Trung đoàn E269 ở Campuchia. Tháng 9/1989 ông Đài phục viên, nhưng bị mất quyết định phục viên mà chỉ còn giấy nhận xét, khen thưởng, kỷ luật…

Ông Đài đã làm hồ sơ nhiều lần đề nghị xét thưởng nhưng không được phê duyệt. Ông Đài hỏi, ông có được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định 23/2012/NĐ- CP không? Nếu được thì cần làm những gì?

Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo nội dung trình bày, thì thời gian phục vụ trong quân đội của ông chưa đủ 20 năm nên không thuộc đối tượng áp dụng thực hiện Nghị định số 23/2012/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo quy định ông thuộc đối tượng được xem xét, giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Đề nghị ông trực tiếp liên hệ với UBND thị trấn Phú Túc hoặc Ban CHQS huyện Krông Pa để được xem xét, hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: hạ sĩ quan , quân đội , xuất ngũ , thôi việc , phục viên , trợ cấp