(Chinhphu.vn) – Người anh của ông Mạnh Tuấn (tỉnh Phú Thọ) sinh năm 1972, là con liệt sĩ. Năm 40 tuổi, người anh của ông bị tai nạn giao thông dẫn đến khuyết tật đặc biệt nặng, hiện không có thu nhập. Ông Tuấn hỏi, anh của ông có được hưởng trợ cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Vì vậy, trường hợp anh của ông Tuấn nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và không có mức thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì được xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng.

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: Con liệt sĩ , khuyết tật , trợ cấp