(Chinhphu.vn) –  Ông Trần Thành Tạc (Quảng Nam) năm nay 59 tuổi, là con liệt sĩ. Hiện nay sức khỏe của ông không tốt, việc đi lại gặp khó khăn do bị khuyết tật, gia đình thuộc hộ cận nghèo. Ông Tạc hỏi, ông có được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật không? Hồ sơ thủ tục cần những gì?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Tạc như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận.

Về hồ sơ, thủ tục: Trường hợp của ông Tạc phải có Đơn đề nghị, Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của UBND cấp xã để làm thủ tục đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cư trú giải quyết trợ cấp.

Trường hợp hồ sơ liệt sĩ được quản lý ở địa phương khác thì ông phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ liệt sĩ (hoặc thực hiện di chuyển bản sao hồ sơ liệt sĩ) theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để làm căn cứ giải quyết trợ cấp.

Chinhphu.vn