(Chinhphu.vn) –  Bà Nguyễn Thanh Tình (nguyenthanhtinh251088@...) hỏi: Chị gái tôi dạy học tại tỉnh Cà Mau, có thai được 6 tháng nhưng sinh non không giữ được con, phải mổ đẻ để lấy con ra. Vậy, chị gái tôi được tính hưởng trợ cấp thai sản như thế nào?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Điều 30 Luật BHXH quy định lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 10 ngày nếu thai dưới 1 tháng; 20 ngày nếu thai từ 1 tháng đến dưới 3 tháng; 40 ngày nếu thai từ 3 tháng đến dưới 6 tháng; 50 ngày nếu thai từ 6 tháng trở lên.
 
Đối với trường hợp sau khi sinh con mà con chết thì tại Khoản 2, Điều 31 Luật BHXH quy định nếu con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ 60 ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 30 ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định (hiện nay là 6 tháng).

Với quy định trên, trường hợp của chị gái bà Tình cần căn cứ hồ sơ bệnh án của cơ sở y tế để xác định, nếu kết luận thai bị chết lưu phải mổ để lấy thai bị chết lưu thì thực hiện theo chế độ thai chết lưu; trường hợp kết luận thai vẫn sống nhưng sau khi mổ lấy thai nhi ra mới bị chết thì thực hiện theo chế độ sau khi sinh, con bị chết (người mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con), ngoài ra còn được chế độ trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 34 Luật BHXH bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội