(Chinhphu.vn) – Cá nhân tham gia tổ chuyên gia là công chức thuộc cơ quan quản lý Nhà nước thì không thuộc đối tượng cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Theo ông Nguyễn Quốc Thái (Đồng Tháp) tham khảo Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 5/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu, thì kể từ ngày 1/1/2018, các cá nhân khi tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ mời quan tâm/hồ sơ mời sơ tuyển/hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; thẩm định kết quả mời quan tâm/kết quả mời sơ tuyển/kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Ông Thái hỏi, đối với các cá nhân thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia vào Tổ chuyên gia có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay chỉ cần có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu (theo Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ)?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 7, Điều 35 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định kể từ ngày 1/1/2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Thái, nếu cá nhân tham gia tổ chuyên gia là công chức thuộc Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc cơ quan quản lý Nhà nước thì không thuộc đối tượng cần phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chứng chỉ hành nghề , đấu thầu , tổ chuyên gia