(Chinhphu.vn) – Ông Tô Lệ Xuân (Nghệ An) tham gia nghĩa vụ quân sự ở quần đảo Trường Sa  năm 2001, xuất ngũ năm 2003. Năm 2004, ông làm việc và đóng BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp Nhà nước.

Ông Xuân đã làm thủ tục gửi BHXH huyện Quỳnh Lưu đề nghị cộng nối thời gian công tác quân ngũ nhưng được trả lời, chỉ được cộng nối cho những người đi nghĩa vụ từ ngày 15/12/1993 trở về trước. Ông Xuân hỏi, BHXH huyện Quỳnh Lưu trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Xuân như sau:

Chế độ BHXH đối với người tham gia lực lượng vũ trang phục viên, xuất ngũ năm 2003 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45-CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối chiếu nội dung nêu trên, nếu thời gian phục vụ trong quân đội của ông Xuân ở quần đảo Trường Sa có đóng BHXH bắt buộc và chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì thời gian phục vụ trong quân đội được tính để hưởng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Đóng BHXH , tham gia quân đội , thời gian công tác