(Chinhphu.vn) – Trường hợp công trình sửa chữa cầu giao thông nông thôn có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Bà Phan Xuân Trang (Long An) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Công trình sửa chữa cầu giao thông nông thôn A có dự toán được phê duyệt là 2.270 triệu đồng. Trong đó gói xây lắp sửa chữa cầu A là 2 tỷ đồng được xác định sử dụng từ nguồn vốn vận động nhà tài trợ.

Riêng các gói còn lại như: Sửa chữa đường giao thông dẫn vào cầu là 200 triệu đồng, gói thầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật là 50 triệu đồng và gói tư vấn giám sát thi công xây dựng là 20 triệu đồng được xác định sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên để thực hiện.

Bà Trang hỏi, vậy đối với công trình sử dụng nguồn vốn hỗn hợp trên, gói thầu xây lắp sửa chữa cầu A là 2 tỷ đồng có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu không? Trường hợp này, do gói thầu được xác định sử dụng vốn vận động nhà tài trợ nên áp dụng hình thức chỉ định thầu có đúng quy định hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với trường hợp của bà Trang, công trình sửa chữa cầu giao thông nông thôn A thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu để ký kết, thực hiện gói thầu của công trình này phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đấu thầu.

Trong trường hợp này, nếu gói thầu sửa chữa cầu A thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Trường hợp công trình sửa chữa cầu giao thông nông thôn A có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó (Khoản 3, Điều 3, Luật Đấu thầu).

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chỉ định thầu , gói thầu , Luật Đấu thầu , xây lắp