(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Hữu Sơn (tỉnh Nghệ An) hỏi: Công ty chúng tôi thường có các công trình sửa chữa với tổng mức đầu tư dưới 50 triệu đồng. Vậy, chúng tôi có cần phải thuê tư vấn, thẩm định thiết kế và dự toán không hay có thể tự thực hiện được?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề ông Sơn hỏi như sau:

Khoản 2, Điều 84 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định, công trình sửa chữa làm thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu chính của kết cấu chịu lực chính, biện pháp tổ chức thi công làm ảnh hưởng tới an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 85 Luật Xây dựng, Chủ đầu tư được tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp loại, cấp công trình.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Xây dựng , thiết kế , thẩm định , dự toán , công trình , tư vấn