(Chinhphu.vn) – Ông Hoàng Hải (Bắc Ninh) làm việc tại Công ty cổ phần không có vốn Nhà nước. Công ty được tỉnh chọn là nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, thực hiện theo hình thức tự ứng 20% tổng vốn đầu tư, 80% vốn huy động của nhà đầu tư, vốn vay ngân hàng, Nhà nước sẽ hoàn trả bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Nay, Công ty của ông Hải chuẩn bị ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu. Ông Hải hỏi, để lựa chọn nhà thầu hoặc trực tiếp chỉ định thầu thì công ty có phải bắt buộc áp dụng theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Luật Đấu thầu, trường hợp thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, khi thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư có sử dụng đất, trường hợp doanh nghiệp tự ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu thì có thể tham khảo các quy định có sẵn của pháp luật đấu thầu hoặc căn cứ vào quá trình thực hiện thực tế của doanh nghiệp hoặc kết hợp cả hai để xây dựng quy định riêng về lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà không phải tuân thủ theo các quy định của Luật Đấu thầu. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , Luật Đấu thầu , gói thầu , dự án sử dụng đất