(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Thế Trù (tỉnh Bạc Liêu) phục vụ trong quân đội 19 năm 8 tháng, đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện không được cấp thẻ BHYT.

Cựu chiến binh được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Hải trả lời, người hưởng chế độ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg không được hưởng BHYT. Ông Trù hỏi, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Nguyễn Thế Trù như sau:

Luật BHYT quy định đối tượng cựu chiến binh được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT. Do đó, ông Trù thuộc đối tượng cựu chiến binh đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ nên được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT.

Đề nghị ông Trù mang quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg đến cơ quan BHXH huyện để được hướng dẫn cấp thẻ BHYT.

Chinhphu.vn