(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Hữu Huy (tỉnh Hải Dương) lập doanh nghiệp tư nhân, có chức năng tư vấn đấu thầu, giám sát nghiệm thu thiết bị cho các đơn vị Nhà nước về mua sắm. Vừa qua, một đơn vị thuê doanh nghiệp làm báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và thẩm định lại hồ sơ yêu cầu của gói thầu.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Huy hỏi, doanh nghiệp tư nhân của ông có đủ năng lực để thực hiện công việc trên hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 104 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư giao cho tổ chức, cá nhân thuộc cơ quan mình thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định.

Trong mọi trường hợp, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về việc thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đối với trường hợp của ông Phạm Hữu Huy, nếu doanh nghiệp ông có đủ tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu, có chức năng tư vấn đấu thầu và đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện công tác thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thì có thể được chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện các công việc đã nêu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý, thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Chinhphu.vn

Từ khóa: Lựa chọn nhà thầu , thẩm định , hồ sơ yêu cầu , gói thầu