(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Phạm Văn Lực (tỉnh Tiền Giang) được hưởng chế độ đối với người khuyết tật. Từ tháng 10/2014, mẹ ông được hưởng thêm chế độ tử tuất hàng tháng. Tháng 5/2015, mẹ ông bị cắt chế độ người khuyết tật. Ông Lực hỏi, mẹ ông có được hưởng cả 2 chế độ trên không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời ông Lực như sau:

Theo quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thì không hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng.

Vì vậy, nếu mẹ ông Phạm Văn Lực đã hưởng chế độ tử tuất hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Người khuyết tật , trợ cấp , hàng tháng