(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Viết (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) nhập ngũ tháng 2/1975. Tháng 8/1987 ông Viết chuyển từ chế độ quân nhân sang công nhân viên quốc phòng. Tháng 8/1989 ông Viết nghỉ thôi việc, hưởng chế độ trợ cấp theo Thông tư số 88-TTg-CN ngày 1/10/1964 của Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 8/1993 ông Viết vào làm việc tại một doanh nghiệp Nhà nước theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn. Tháng 8/2011, do sức khỏe yếu ông Viết xin nghỉ thôi việc, với thời gian công tác trong quân đội là 14 năm 6 tháng, thời gian làm việc tại doanh nghiệp có đóng BHXH là 18 năm.

Ông Viết hỏi, ông có được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác có tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:

Căn cứ toàn bộ nội dung đơn trình bày, ông Nguyễn Xuân Viết có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 2/1975 đến tháng 8/1989, trong đó từ tháng 8/1987 ông Viết đã chuyển từ chế độ quân nhân sang công nhân viên quốc phòng và đã nghỉ thôi việc từ tháng 8/1989.

Khi ông Viết xin nghỉ thôi việc đã được đơn vị giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với công nhân viên theo đúng các quy định của Nhà nước. Do vậy, không có cơ sở để thực hiện cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian công tác tại các đơn vị tiếp theo.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân