(Chinhphu.vn) - Tháng 10/2009, ông Trần Hoàng Tám được điều động về giảng dạy tại trường Tiểu học Long Điền Đông C, đóng trên địa bàn xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Ông Tám đã được hưởng chế độ ưu đãi đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP đến tháng 12/2012.

Các chế độ ưu đãi từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2014, ông Tám chưa được nhận. Tháng 8/2014, ông nghỉ chế độ hưu. Ông Tám hỏi, ông có được truy lĩnh chế độ ưu đãi trong khoảng thời gian từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2014 không?

Về vấn đề ông Tám hỏi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hải trả lời như sau:

Ông Trần Hoàng Tám là chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hải, được điều động về trường tiểu học Long Điền Đông C, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng từ tháng 10/2009, đến ngày 1/8/2014 ông được UBND huyện Đông Hải cho nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.

Ông Tám đã được hưởng chế độ ưu đãi nhà giáo theo quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ đến hết tháng 12/2012. Từ tháng 1/2013 đến tháng 7/2014, ông Tám vẫn được hưởng chế độ ưu đãi nhà giáo, nhưng hiện nay, UBND tỉnh Bạc Liêu chưa cấp kinh phí (từ tháng 1/2013 đến nay) cho huyện Đông Hải để chi trả chế độ. Vì vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hải chưa có kinh phí để chi trả chế độ cho ông.

Khi UBND tỉnh cấp kinh phí chi trả chế độ ưu đãi nhà giáo theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP, trường Tiểu học Long Điền Đông C (nay là trường Tiểu học Kim Đồng) sẽ tiến hành làm thủ tục để ông Tám được nhận tiền theo quy định.

Chinhphu.vn 

Từ khóa: giáo viên , đặc biệt khó khăn , ưu đãi , 61/2006/NĐ-CP , nghỉ hưu