(Chinhphu.vn) – Bà Khánh Diệp (TP. Hà Nội) đóng BHXH tại Công ty cổ phần, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Tháng 12/2010 bà Diệp xin chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa thanh lý hợp đồng, Công ty đã báo giảm BHXH của bà từ tháng 1/2011.

Tháng 5/2015, Công ty đã làm thủ tục thanh lý hợp đồng lao động với bà Diệp. Tại thời điểm tháng 12/2010 Công ty đóng BHXH tại quận Cầu Giấy và có nợ tiền BHXH, đến tháng 10/2011 Công ty chuyển sang BHXH huyện Từ Liêm (nay là BHXH quận Nam Từ Liêm), tại thời điểm chuyển giao giữa 2 đơn vị BHXH không có tên bà trong danh sách chuyển sang BHXH Từ Liêm (do bà đã nghỉ trước đó).

Bà Diệp hỏi, bà có thể chốt sổ BHXH tại quận Cầu Giấy đến hết tháng 12/2010 có được không? Có phải làm thủ tục thông qua BHXH quận Nam Từ Liêm hay BHXH TP. Hà Nội không? Thủ tục để chốt sổ BHXH thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Diệp như sau:

Căn cứ tiết 1.5.3, Điểm 1.5, Khoản 1, Điều 39 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định: Đơn vị chuyển địa bàn, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản phải đóng đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến thời điểm di chuyển, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản để làm căn cứ ghi, xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN, giải quyết quyền lợi cho người lao động.

Đề nghị bà Diệp liên hệ và yêu cầu với đơn vị đến cơ quan BHXH quận Nam Từ Liêm để được hướng dẫn thực hiện.

 Chinhphu.vn